Fidus ved fyring af ældre tjenestemænd fjernet

22-01-2014

En EU-dom fra september sidste år har sat en stopper for, at det bedre kan betale sig at afskedige en tjenestemand, som er fyldt 62 år, end en yngre af slagsen.

Afskedigede tjenestemænd har ret til tre års fuld løn, såkaldt rådighedsløn, fra deres arbejdsgiver. Hidtil har den danske praksis imidlertid været, at en tjenestemand altid vil overgå til pension, når vedkommende fylder 65. Derfor vil arbejdsgiverens økonomiske tab være betydelig lavere ved fyring af en +62'er.

Efter en årelang kamp ved domstolene har Djøf nu fået EU-domstolens ord for, at den praksis er aldersdiskrimination. Derfor har Moderniseringsstyrelsen nu tilpasset reglerne, således at en afskediget tjenestemand altid først vil overgå til sin tjenestemandspension efter tre år på den omkring dobbelt så høje rådighedsløn.
Filip