CO10 rykker for svar hos Moderniseringstyrelsen

12-04-2014

Sidste års overenskomstforlig mellem Kirkeministeriet og Organistforeningens centralorganisation, CO10, indholdt nogle vigtige hensigtserklæringer om forhandling af de tjenestemandsansatte kirkefunktionærers ansættelsesforhold. Bortset fra en indledende forhandlingsrunde er det imidlertid blevet ved hensigten. Det har nu har fået CO10 til at indsende en såkaldt forhandlingsbegæring direkte til Moderniseringsstyrelsen.

Ifølge forliget skulle der i efteråret 2013 have været forhandlet om tjenestemændenes mulighed for at få nogle mere overenskomstlignende ansættelsesforhold. Her har udfordringen dog været, at Moderniseringsstyrelsen som øverste forhandlingsmyndighed først har skullet give Kirkeministeriet grønt lys for at forhandle videre. Og styrelsen har ganske enkelt ikke svaret på ministeriets anmodning.

Derfor har
CO10 nu på vegne af blandt andre Organistforeningen begæret en mundtlig forhandling med Personalestyrelsen om sagen. Ved samme lejlighed har CO10 anført, at den ”finder situationen aldeles uacceptabel”. Aftalen var nemlig, at forhandlingerne skulle søges afsluttet inden udgangen af 2013.

De forsinkede forhandlinger har til hensigt at undersøge, om parterne kan enes om at give tjenestemændene mulighed for at søge om lokalt løntillæg og dermed fortsat have en lønudvikling, også efter de har nået slutlønnen. Samtidig ønsker Organistforeningen og CO10 at drøfte, hvordan tjenestemændenes regler om arbejdstiden vil kunne komme til at minde mere om de overenskomstansattes.
Filip