Godtgørelse er alligevel skattepligtig

12-08-2014

I marts fortalte vi om en afgørelse i Skatterådet, som betød, at SKAT måtte ændre praksis og undlade at beskatte godtgørelser, der blev udbetalt som følge af ulovlige fyringer. Men i forbindelse med to principielle sager, som fandt sted senere på foråret, har Skatterådet imidlertid trukket i land.
 

Det betyder, at en afskediget medarbejder, som efter arbejdsgiverens overtrædelse af enten ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven har modtaget erstatning for uberettiget afskedigelse, nu igen må punge ud til skattefar.
 

Begrundelsen er kort fortalt, at godtgørelsen ville have været skattefri, hvis den fungerede som kompensation for tabt erhvervsevne eller lignende. Men en godtgørelse som følge af uretmæssig forskelsbehandling fungerer blot som kompensation for tab af en løbende indkomst. Og her gælder princippet om, at en erstatning skal beskattes på samme måde, som det, den træder i stedet for.

Den fulde ordlyd af de to afgørelser kan læses her og her.

Filip

LÆS OGSÅ: Godtgørelse for usaglig afsked bliver mere værd (07.03.14)