Eftersyn af kirkemusikskoler forsinker rektorvalg

21-08-2014

De tre kirkemusikskoler er kommet under Kirkeministeriets lup. Der er næppe tale om fusionsplaner, men alligevel kan Vestervig ikke få ny rektor foreløbig.

Kirkeministeriet skriver i et notat med overskriften ”Analyse af kirkemusikskolerne 2014”, at det skal undersøges ”hvordan behovet for kirkemusikere vil udvikle sig i folkekirken de næste 10 år, og hvordan dette behov bedst kan imødekommes”. Der skal i den sammenhæng foretages ”en vurdering af den nuværende måde at uddanne kirkemusikere på, herunder organiseringen af undervisningen og udgifterne til undervisningen i forhold til fremtidens behov”.

Det praktiske analysearbejde sker i arbejdsgruppen bestående af rektorerne Ole Brinth og Hans Christian Hein sammen med medarbejdere fra ministeriet. Desuden er der nedsat en styregruppe, som på baggrund af analysen skal afgive en indstilling til kirkeministeren senest i marts 2015. Denne gruppe består af blandt andre kirkemusikskolernes bestyrelsesformænd, altså biskopper.

Fra Organistforeningens side lægger formand Anders Thorup ikke skjul på, at kirkemusikerne selv oplever sig forbigået i denne proces, som ser ud til at kunne få væsentlig betydning for uddannelsen af kirkemusikere.

”Vi har sammen med Kirkemusikerforeningen anmodet om en plads i undersøgelsens styregruppe, men vi afventer stadig svar fra ministeriet,” fortæller han.

AFSPORET BUDGET
Beslutningen om en undersøgelse kan ses lyset af, at der de senere år har været en vis uro omkring kirkemusikskolernes økonomi. I Vestervig har man flere år i træk måttet ansøge Folkekirkens Fællesfond om store ekstrabevillinger. Efter et møde i fællesfondens budgetfølgegruppe sommeren 2013 var det tydeligt, at der blev set på dette med alvor:

”Budgetfølgegruppen udtalte kritik af økonomistyringen på Vestervig Kirkemusikskole. Det var for sent, der blev reageret og for højt et beløb, som budgettet er kørt af sporet med. Budgetfølgegruppen opfatter det som et udtryk for stor følsomhed i de små institutioner, og argumenterede for, at større administrative fællesskaber kan afhjælpe følsomheden,” står der i mødereferatet.

Samtidig blev der udtrykt forhåbninger om, at ”den kommende undersøgelse af kirkemusikskolerne vil levere et robust beslutningsgrundlag”.

Trods denne ordlyd, er det ikke Anders Thorups indtryk, at eftersynet af kirkemusikskolerne ligefrem skulle udspringe af et ønske om at fusionere de tre skoler, sådan som man har gjort det med præsternes uddannelsesinstitutioner, der er lagt sammen til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det skriver han i en mail til PO-bladet.

INGEN NY REKTOR FORELØBIG
I sit notat om den aktuelle undersøgelse oplyser ministeriet, at kirkemusikskolerne årligt koster Folkekirkens fællesfond omkring 20 mio. kr. på uddannelserne.

”En årgang består af 432 elever svarende til 46.300 kr. pr. elev om året,” oplyses det – uden angivelse af, hvordan ministeriet forholder sig til disse tal.

Planerne om et analysearbejde har ind til videre fået den praktiske konsekvens, at Vestervig Kirkemusikskole må væbne sig med tålmodighed i forhold til at få ansat en efterfølger for Ivar Mæland, der ved årsskiftet fratrådte som rektor. Stillingen kan først slås op, når analysen er foretaget, og eventuelle konsekvenser heraf står klart.

Sjælland Kirkemusikskoles rektor, Ole Brinth, fungerer i dette skoleår som konstitueret rektor for den nørrejyske uddannelsesinstitution.
Filip