Faglig fleksibilitet når ikke orgelbænken

17-09-2014

Hvis man hos samme arbejdsgiver skal varetage både en organistfunktion og en anden funktion, er man omfattet af to forskellige overenskomster. Dette skal fremgå af ansættelsesvilkårene.

Et sted i Roskilde Stift har et menighedsråd ønsket at ansætte en PO-uddannet medarbejder, dog ikke som organist, men som kirketjener på deltid og derudover med pligt til at afløse den faste organist, således at det sammenlagt blev til én fuldtidsstilling.

Den situation fik Roskilde stift til at spørge CO10, hvorvidt det efter centralorganisationens opfattelse er muligt at lade ansættelsen ske med såkaldt faglig fleksibilitet under organisationsaftalen for kirketjenere. Aftalen om faglig fleksibilitet gør det eksempelvis muligt for en kirketjener at påtage sig kordegneopgaver. Men svaret fra CO10's Ulrik Søborg viser, at den faglige fleksibilitet ikke kan omfatte organistopgaver.

”Ansættelse af en organist med PO er altid omfattet af organistoverenskomsten og protokollat for organister med PO. Det hænger sammen med, at organistoverenskomsten er en såkaldt uddannelsesoverenskomst. Organistoverenskomsten indeholder heller ikke nogen hjemmel til faglig fleksibilitet. I det anførte tilfælde vil der derfor være tale om to selvstændige ansættelser,” skriver Ulrik Søborg i sit svar til Roskilde Stift.

Organistforeningen har kendskab til tilfælde, hvor et menighedsråd har villet ansætte en organist som organistvikar uden for vedkommendes egen rammetid. Men det giver reglerne naturligvis ikke mulighed for.

”Som organist kan man kun have én ansættelse hos samme arbejdsgiver. Men det forhindrer ikke, at man også kan være ansat med funktioner, der er omfattet af en anden overenskomst,” forklarer Ulrik Søborg i en mail til Organistforeningen.
Filip