TR-udgifter kan betales af provstiet

21-11-2014

Når kirkefunktionærers tillidsrepræsentanter drager rundt i stiftet for at hjælpe deres kollegaer, er det som udgangspunkt tillidsrepræsentantens eget menighedsråd, der skal finansiere transporten. Men der findes et alternativ, hvis man synes det er for stor en økonomisk belastning for det enkelte menighedsråd.

Frem til januar 2015 rejser nogle af ministeriets medarbejdere rundt og afholder en række stiftsvise temadage for provster og provstisekretærer, hvor hensigten blandt andet er at drøfte muligheden for, at provstiudvalgskassen afholder udgifterne til tillidsrepræsentanter. Det fortæller Jacob Ølgaard-Nicolajsen, der er specialkonsulent i Kirkeministeriet.

Drøftelsen tager udgangspunkt i en case, oplyser han:

”Et menighedsråd har ikke længere en tillidsrepræsentant ansat. Der har været væsentlige udgifter forbundet med opgaven, som nu er flyttet til et andet menighedsråd. Hvordan kan dette løses i forbindelse med rammeudmeldingen? Kunne man gøre noget andet, som var holdbart på sigt?”

En løsning kunne ligge i et samarbejde på provstiniveau:

”Efter reglerne i Lov om Folkekirkens Økonomi § 5, særligt stk. 6 og 7, kan budgetsamrådet beslutte at iværksætte samarbejder med provstiudvalget som ramme. Det er den mulighed vi taler os frem til, når spørgsmålet drøftes. En alternativ model er at benytte menighedsrådenes mulighed for at etablere samarbejder på tværs af provstigrænsen,” lyder det fra Jacob Ølgaard-Nicolajsen.

Ministeriet kan ikke pålægge provstierne at betale transportomkostningerne, men kan altså på denne måde oplyse om alternative løsninger.

Også hos Landsforeningen af Menighedsråd er man i gang med at behandle spørgsmålet, oplyser rådgivningschef Elisabeth Jensen.

”Vores personaleudvalg ser på muligheden for at flytte transportudgifterne og andre udgifter, der er forbundet med tillidsrepræsentanternes arbejde, til provstiniveau. Men der foreligger endnu ikke nogen endelig stillingtagen til spørgsmålet,” fortæller hun.
Filip