Hvad koster en organistvikar, hvis man har glemt at indgå aftale på forhånd?

12-12-2014

Landsforeningen af Menighedsråd lancerer vikarsatser for kirkemusikere og har samtidig udsendt en vejledning til, hvordan man forholder sig, hvis parterne ikke fik aftalt en pris.

”Prisen på en vikar kommer helt an på, hvad der er aftalt. Hvis der ikke er lavet en aftale forud for afvikling af tjenesten/arbejdet, så koster en vikar det, som vikaren efterfølgende forlanger! Det betyder altså, at menighedsrådet skal betale det, som vikaren beder om, også selvom det er en højere pris, end menighedsrådet normalt betaler for det pågældende arbejde.”

Sådan indleder Landsforeningen en artikel med overskriften ”Hvad koster en vikar?” i december-nummeret af Menighedsrådenes blad (nr. 10, 2014, side 26). Den konkrete anledning er, at Landsforeningen nu som noget nyt har valgt at udarbejde nogle vejledende timelønssatser for kirkesanger- og organistvikarer, som ligger på en side på Den Digitale Arbejdsplads.

Landsforeningens PO-sats på 155 kr./time er efter Organistforeningens overbevisning er for lav, hvilket man kan forvisse sig om ved at sammenligne med foreningens anbefalede minimums-timesats, som er udregnet til 193,24 kr.

Organistforeningens anbefaling er i øvrigt stadig, at man husker at aftale et vikarhonorar med arbejdsgiveren forud for den/de pågældende tjeneste(r). Men skulle det glippe, kan man roligt forlange Organistforeningens anbefalede sats – eller sin egen sædvanlige sats – med henvisning til Landsforeningens vejledning på området.

Har man adgang til Den Digitale Arbejdsplads (se nedenfor), kan siden med organist-taksterne findes ved at logge sig ind og derefter klikke her

Filip

LÆS OGSÅ: 
Vikarers kørsel: godtgørelse eller fradrag? (25.02.16)
Lad menighedsrådet indgå aftalen med vikaren
(11.10.2013)
Løse vikarer kan få kørepenge (23.04.13)

Adgang til DAP

Som kirkefunktionær kan man via sin menighedsrådsformand få et login til kirkenettet.dk og derfra få adgang til Den Digitale Arbejdsplads. Man vil dog ikke nødvendigvis have adgang til alt indholdet på DAP. Det er formanden, der definerer, hvad man har adgang til, når han eller hun opretter en som bruger.