Skattefradrag for kontingentet fordobles

17-12-2014

Finansloven for 2015 har åbnet for et langt højere fagligt kontingent-fradrag på selvangivelsen, nemlig op til 6.000 kr. og ikke blot 3.000 kr. årligt.

Ændringen betyder, at alle medlemmer af Organistforeningen nu vil kunne trække det hele fra, på samme måde som man kan trække hele sit A-kasse-kontingent fra. Dermed bliver det altså lidt mere overkommeligt at være med i det faglige fællesskab.

For et medlem på fuldt kontingent vil det betyde en årlig besparelse på små 1000 kr. Det nøjagtige beløb afhænger af bopælskommunen.
Filip