FTF-A kommer tættere på sine medlemmer

16-03-2015

A-kassen FTF-A åbner i løbet af foråret tre eller fire såkaldte satellit-kontorer, et i Herning, et i Næstved og et eller to i det sydlige Jylland.

Den større geografiske spredning skal ses i lyset af beskæftigelsesreformen, som betyder, at ledige medlemmer vil blive indkaldt til flere møder end tidligere. Mange af dem vil med de nye kontorer få en noget kortere køretur, når de skal til et møde eller rådgivning.

A-kassens regionskontorer i de fire største byer vil stadig være de primære, og satellit-kontorerne vil udelukkende have åbent efter aftale, det vil sige omkring hver 14. dag. Kontoret i Herning åbnede allerede i marts og deler adresse med Dansk Metal. Adressen og åbningstidspunktet for kontoret i Næstved er i skrivende stund ikke meldt ud, og FTF-A sonderer som nævnt terrænet i det sydlige Jylland.
Filip