Forbedret lønseddel med FLØS 2

19-03-2015

Folkekirkens Lønsystem (FLØS) har siden 1991 sat landets menighedsråd i stand til at udbetale løn til deres ansatte. Nu har Kirkeministeriets IT-kontor introduceret en kraftigt opdateret version af systemet under navnet FLØS 2.

Ud over at være mere brugervenligt for menighedsrådene, når de skal indberette, og for lønmodtagerne, når de skal læse deres lønseddel, rummer systemet en række nye muligheder. Man vil blandt andet kunne bruge det til udfærdigelse af ansættelsesbeviser på en langt mere fejlsikret måde end hidtil.

For præsters og stiftansattes vedkommende blev FLØS 2 taget i brug i januar, og for kirkefunktionærerne sker det muligvis med lønudbetalingen i juni. Det oplyser kontorchef Torben Stærgaard fra Folkekirkens IT.

”Vi har haft nogle problemer med efterregulering af præsternes løn, og det har givet ekstraarbejde. Samtidig skal vi have tid til at teste FLØS 2 for kirkefunktionærerne, inden vi sætter det i gang,” forklarer han.

Desuden skal ministeriet nu rådføre sig med de faglige organisationer omkring den endelige udformning af lønsedlerne og de tilhørende vejledninger, lover Torben Stærgaard.
Filip