Søg midler til efteruddannelse

21-09-2015

Ansøgningen til midler fra Kompetencefonden på folkekirkens område er nu åben.

Den eneste måde, man kan søge om midler fra fonden på, er via www.kompetencefonden.km.dk fra mandag den 21. september 2015 til mandag den 16. november 2015 kl. 22.00.


Som resultat af overenskomstforhandlingerne modtager Kirkeministeriet midler til fordeling på folkekirkens område. Midlerne fra Kompetencefonden skal bruges til udvikling af kompetencer for de ansatte i folkekirken m.v.

Der skal indsendes en ansøgning for hvert kursus, der søges midler til.

ANSØGNINGSFORLØBET
Når ansøgningen er indtastet, får menighedsrådet automatisk tilsendt ansøgningen via dets e-post-adresse. Ansøgningen skal godkendes af menighedsrådet senest mandag den 30. november 2015 for at være gyldig. Er menighedsrådet endnu ikke tilmeldt e-post, sendes ansøgningen til menighedsrådet fra stiftet. Stiftet skal senest mandag, den 30. november 2015 modtage den godkendte ansøgning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er korrekt udfyldt.

Bemærk, at når indtastningen afsluttes ved at trykke ”godkend”, sendes der automatisk en e-post til den e-postadresse, man har oplyst under indtastningen. E-posten indeholder en kopi af ansøgningen. Modtages e-posten ikke efter kort tid, er der risiko for, at ansøgningen ikke er gået igennem, og det anbefales derfor, at gentage indtastningen. Det er en god idé at indtaste ansøgningen en uge før fristens udløb.

Fordelingen forventes at finde sted i Uddannelsesudvalget i Kirkeministeriet primo februar 2016. Ansøgerne kan herefter forvente at modtage svar omkring 1. marts 2016.

DER HENVISES TIL