Nyt projekt bringer orgelspillet ud til børn og unge

30-11-2015

Projektet ”Børn-Unge-Orgel” skal vække organisters interesse for at undervise børn og unge i orgelspil. 
 
Her i efteråret har kirkemusikskolerne sammen med ”orgelpædagogik-entreprenøren” Katrine Immerkjær Kristiansen taget fat på et treårigt projekt, som Kirkeministeriet har finansieret med i alt 600.000 kr. fra Omprioriteringspuljen. Rekrutterings- og udviklingsprojektet har titlen ”Børn-Unge-Orgel”.
 
Planen er, at der løbende skal afholdes kurser i projektets regi. Her kan organister lære om de grundlæggende principper for orgelpædagogik for børn og unge. Det første af disse kurser har Katrine Immerkjær Kristiansen fra september til november gennemført på Sjællands Kirkemusikskole. Hun har blandt andet givet kursusdeltagerne råd med på vejen om, hvordan de kan gøre, hvis de vil lave undervisning i deres sogn, under musikskolen eller i kirkeligt regi. 
 
”Jeg så helst, at der var orgelundervisning på alle musikskoler, men det kræver, at der er undervisere. Jeg synes, det er vigtigt, at orgeleleverne bliver en del af musikskolerne, så de oplever sammenholdet og kan bidrage til fælleskoncerter,” siger Katrine Immerkjær Kristiansen til Organist.org.
 
INTERNATIONAL KONFERENCE
Projektet ”Børn-Unge-Orgel” har også en international udløber. Katrine Immerkjær Kristiansen arrangerede i august sammen med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Sjællands Kirkemusikskole den engelsksprogede konference "International Days – In the Name of Kids and Organs", hvor hun og hendes unge orgelelever gav prøver på deres kunnen for organister fra ind- og udland. 
 
På konferencen var der desuden oplæg ved Katrine selv foruden kirkemusikskolerektor Jens Ole Brinth, DKDM-professor Bine Bryndorf og lektor Ann E. Knudsen, som holdt oplægget ”Decent girls, stupid boys”, om forskellene på indlæring for piger og drenge. 
 
Katrine Immerkjær Kristiansen betragter konferencen som en succes. Fra fem forskellige lande deltog 14 organister, hvilket skal ses i forhold til, at det var den første konference af sin art overhovedet.
 
”Alle, der var med, ville meget gerne have, at konferencen skulle være en tilbagevendende begivenhed, og at den forsat skulle finde sted i Danmark, for det er her, vi har mange projekter i gang lige nu. Vi planlægger derfor nu næste års International Days in the Name of Kids and Organs i København,” afslører hun.
 
NYT UNDERVISNINGSMATERIALE
Brøndby-organisten og orgelpædagogen er især kendt for sit initiativ til Orgelklubben for børn og unge. Dette arbejde var hun i januar nomineret til P2’s ildsjælepris for. 
 
Katrine Immerkjær Kristiansen er desuden højaktuel med en orgelbog for børn og unge, som netop er udkommet på Forlaget Mixtur. I ”Orgelbogen” har hun samlet en række 2- og 3-stemmige arrangementer af sine egne unge elevers favoritsalmer og andre stykker.