Kandidater til bestyrelsen

03-02-2016

Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Tommy Schmidt Bülov og Pia Jeanette Nielsen.

Både Tommy Schmidt Bülov og Pia Jeanette Nielsen modtager genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2016.
Med post til: Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, Lokale 107, 7100 Vejle
Eller pr. mail til: kontakt@organist.org

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen.