Kirkemusikkens dag med alsidigt program

12-02-2016

Organistforeningen er medarrangør af en inspirations- og samtaledag dag for alle kirkemusik-interesserede den 16. juni kl. 10-21 på Emmaus i Haslev.

Det er i år femte gang, der er Kirkemusikkens dag på den tidligere højskole i den Sjællandske stationsby Haslev. Dagen har hidtil været arrangeret af Sjællands Kirkemusikskole, men nu er også de tre kirkemusiker-organisationer kommet med som indbydere.

Ellers er det meste, som det plejer at være: et spændende program med oplægsholdere af høj kaliber, god mad og en aftenkoncert at rejse hjem på. Dog er der den ændring, at dagen er rykket en uge frem, nemlig til torsdag i uge 24.

Konkret vil der om formiddagen blive løftet en del af sløret for et spændende sangbogsprojekt, som har været nogen tid undervejs, og som bliver afsluttet i 2017 med udgivelsen af ”Kirkesangbogen” på Vajsenhusets Forlag. To centrale medlemmer af redaktionsudvalget er professor emeritus Inge Marstal og sognepræst Rasmus Nøjgaard, og de vil præsentere arbejdet med sangbogen.

ORGELKONCERT MED BØRN
Efter frokosten vil natkirkepræst ved Københavns Domkirke Signe Malene Berg fortælle om natkirkens form og musik. Og kirkemusikskolerektor Ole Brinth vil være ordstyrer for en samtale om de små orglers kirkemusikalske position og potentiale. I panelet sidder organisterne Kristian Olesen, Poul Skjølstrup og Peter Arendt.

Inden middagen vil orgelpædagog Katrine Immerkjær Kristiansen holde et oplæg om ”De unge og orglet”. Som vi skrev om i december, er Katrine kraftigt involveret i projektet ”Børn-Unge-Orgel”, og hun har gennem flere år været tovholder for ”Orgelklubben”. I Haslev Kirke vil aftenens koncert begynde med en smagsprøve herfra, idet tre af Katrines elever vil spille. Der vil også være salmesang, og til sidst vil Katrine I. Kristiansen selv give en lille koncert med værker af Bach og Reger.

Tilmelding til Kirkemusikkens dag skal ske til Emmaus galleri og kursuscenter senest den 12. juni, og nærmere informationer findes på kirkemusikskole.dk.
Filip