Organistvikarers honorar bør udbetales som A-indkomst

17-03-2016

I overensstemmelse med nye oplysninger fra SKAT, ændrer Organistforeningen sin vejledning om løse vikarers honorar og eventuelle kørselsgodtgørelse eller fradrag.

Der er forskel på menighedsråds praksis for, hvordan de udbetaler organistvikarers honorar. I en artikel offentliggjort her på hjemmesiden den 25. februar 2016 skrev vi:

”Med mindre det drejer sig om et længerevarende vikariat, er en organistvikar lige så løst ”ansat”, som hvis han eller hun skulle spille til en koncert i kirken. Derfor ligger det umiddelbart lige for at udbetale honoraret som B-indkomst. Men nogle menighedsråd foretrækker at oprette kirkens tilknyttede vikarer som medarbejdere, der modtager A-indkomst.”

Efter at have modtaget et længe ventet svar fra SKAT, står det imidlertid klart, at ovennævnte ikke svarer til SKAT’s vurdering. Efter deres opfattelse bør organisters vikaropgaver altid afregnes som A-indkomst, da der er tale om et forhold, hvor organisten udfører et stykke arbejde som stedfortræder for en lønmodtager, og dette arbejde sker efter menighedsrådets (i praksis præstens) anvisninger. Derfor kan honoraret for en vikaropgave ikke sidestilles med et koncerthonorar, som vil skulle udbetales som B-indkomst.

Hvis SKAT bliver opmærksom på, at en organistvikar som B-indkomstmodtager har angivet et kørselsfradrag i forbindelse med noget, der af SKAT betragtes som lønmodtagerarbejde, så vil vikaren ganske enkelt ikke få det fradrag.

Den sikre fremgangsmåde er derfor at sikre sig, at menighedsrådet udbetaler vikarlønnen som A-indkomst og derudover foretager en selvstændig indberetning af den skattefri kørselsgodtgørelse (efter høj eller lav sats, alt efter hvad man har forhandlet sig frem til).

Læs mere om reglerne i den opdaterede vejledning her.

LÆS OGSÅ