Bod til menighedsråd for ”gul” forhandling

13-05-2016

Et nordjysk menighedsråd er efter forhandling i Moderniseringsstyrelsen blevet idømt en stør-re bod for ukorrekt håndtering af dets tidligere organists løn.

I en sag fra Vive-Hadsund Pastorat i Aalborg Stift har menighedsrådet undladt at rykke en organist op i løntrin i forbindelse med vedkommendes overgang til overenskomstansættelse i 2010. I stedet har menighedsrådet i flere omgange forhandlet løntillæg med en ikke-forhandlingsberettiget organi-sation. Organistforeningen blev først opmærksom på fejlene i forbindelse med organistens jobskifte i år, hvilket netop skyldes, at vedkommende i stedet var medlem af den gule ”fagforening”.

Organistforeningens og CO10’s påstand om overenskomstbrud blev behandlet i Moderniseringsstyrelsen, hvor der ved et møde den 2. maj blev aftalt en bod på 11.500 kr. til menighedsrådet. Organisten nu er medlem af Organistforeningen.

BURDE IKKE KUNNE SKE
Hos Organistforeningen vækker sagen undren. At et menighedsråd indgår aftaler uden om Organistforeningen – den eneste forhandlingsberettigede organisation for PO’ere i folkekirken, er der som sådan ikke noget nyt i. Men oftest er der tale om, at menighedsrådet forsøger at indgå aftalerne direkte med organisten.

”Hvordan det har kunnet ske, at alle parter, altså både den ikke-forhandlingsberettigede organisation på den ene side og menighedsrådet og stiftet på den anden side, har kunnet overse, at de gjorde noget ulovligt, kan i den grad undre,” lyder det fra fungerende formand Henriette Hoppe.

I Organistforeningens øjne burde den relativt høje bod derfor også have været endnu større, når man ser den i forhold til forseelsens karakter.

”Forhandlingen endte med et noget lavt beløb, da modpartens argument var, at organisten ikke havde lidt noget økonomisk tab. I stedet for at blive rykket et løntrin op havde organisten jo fået et tillæg. Men vi mener ikke, at et overenskomstbrud kan forsvares ved at sige, at ’der skete jo ikke noget’,” slår Henriette Hoppe fast.

Hun efterlyser samtidig et system, som kan sikre, at der ikke via FLØS kan anvises løntillæg, før menighedsrådet har bekræftet, at aftalen er indgået med den relevante forhandlingsberettigede or-ganisation.
Filip