Gramex-midlerne er også for PO’ere

01-06-2016

I en artikel i juni-nummeret af Organistforeningens medlemsblad, Organist.org, gør bestyrelsesmed-lem Henrik Strøm opmærksom på, at midler fra rettighedsorganisationen Gramex’ kollektive pulje også meget vel kan tilfalde PO’ere, selvom det er DOKS, der står for fordelingen blandt organister. Han opfordrer derfor Organistforeningens medlemmer til at benytte sig af denne mulighed for med-finansiering af deres kirkemusikalske projekter.

”Der lægges vægt på projektets omfang og faglige ambitioner, og der kunne helt oplagt være tale om f.eks. en cd-udgivelse, støtte til betaling af undervisning i forbindelse med en studieorlov, støtte til korarbejde, herunder rejser og deltagelse i workshops, og støtte til en bog/nodeudgivelse,” skriver Henrik Strøm, der repræsenterer Organistforeningen i DOKS’ Gramex-udvalg.

Læs mere i artiklen ”Søg støtte til dit kirkemusik-projekt” (Organist.org nr. 6, juni 2016)