Er du med til at presse organistlønnen ned?

01-07-2016

En stor del af Organistforeningens medlemmer har stadig ikke fået – eller har slet ikke søgt – et kvalifikationstillæg, siden overenskomsten blev indført i 2010. Sekretariatet har i juni udsendt en personlig mail til disse medlemmer.

”Du skal søge et kvalifikationstillæg i år, medmindre du har en helt speciel grund til ikke at gøre det,” lyder kravet i mailen.

Som det nye lønsystem er skruet sammen, er man nemlig reelt medvirkende til at sætte organisternes lønniveau under pres, hvis man ikke selv aktivt gør noget. Og efter Organistforeningens opfattelse kan man med (yderligere) seks års erfaring i jobbet ikke undgå at være berettiget til et kvalifikationstillæg.

Men kravet ovenfor kunne også sagtens stilles til mange af dem, der allerede tidligere har fået et tillæg. Måske har du siden da, tilegnet dig nye kvalifikationer eller taget nye initiativer til glæde for sognet musikliv? Organistforeningen vil kraftigt opfordre dig til at vurdere, om det er i år, der igen skal søges.

Ansøgningen udarbejder du i samarbejde med din tillidsrepræsentant. Og for at være sikker på at kunne nå en ordentlig sagsbehandling vil sekretariatet gerne have materialet senest den 1. september. Menighedsrådet skal have ansøgningen senest den 15. september.

Læs mere her