Fagpakkeprojekt indledes med SSB for småbørn

18-10-2016

Med uddannelsen ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” kan kirkemusikskolerne nu for første gang tilbyde en uddannelse, der er tilrettelagt som en egentlig videreuddannelse. Fem andre uddannelser af samme karat følger.

Landets tre kirkemusikskoler lancerer nu i samarbejde med en række organisationer de såkaldte fagpakker, der på et højt fagligt niveau skal udruste til de specialfunktioner, man ofte kan have som musiker i folkekirken.

Fagpakkerne er hver især opbygget af tre moduler. Den første fagpakke bliver udbudt af Vestervig Kirkemusikskole i samarbejde med Diakonhøjskolen, og den handler om musik i kirken med de små børn. Der er tilmeldingsfrist den 15. december, og uddannelsen vil starte op i januar 2017.

De seks fagpakker, som vil blive udbudt i løbet af de kommende par år, har følgende arbejdstitler:
  • Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af sang- og salmearrangementer i folkekirken
  • Nyere rytmiske stilarter i kirkens kor-, koncert- og gudstjenestearbejde
  • Kirke og samfund – kommunikation og netværk
  • De særlige gudstjenester
  • De vokale udtryk/korledelse i bred stilvifte.

Prisen for den første fagpakke er sat til 11.000. Det er en rabatpris som følge af, at der er tale om et pilotprojekt. Desuden er det værd at notere sig, at man vil kunne få støtte fra de statslige kompeten-cefondsmidler. Ansøgningsfristen hertil er mandag den 31. oktober.
Filip

Læs mere om fagpakken ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” (brocure)

Gå til kirkemusikskolernes side om fagpakkerne.

Læs meget mere om fagpakkeprojektet i Organist.org fra oktober 2016