Geografisk fleksibilitet planlægges bedst i fællesskab

05-12-2016

Organistforeningens fagblad, Organist.org, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt en række medlemmer, som er omfattet af geografisk fleksibilitet.

Bladet har blandt andet spurgt de 31 geografisk fleksible organister om, hvem der står for planlægningen/koordineringen af deres arbejde i andre sogne, og hvordan de synes, der fungerer. Her viser det sig, at planlægningen og koordineringen ser ud til at fungere væsentlig bedre, når den foretages af organisterne i fællesskab, end når det er en enkelt organist, kontaktperson eller præst, der koordinerer.

De 12 deltagere, der har svaret, at organisterne koordinerer i fællesskab, oplever næsten uden undtagelse, at koordineringen fungerer ”meget godt”, mens de øvrige typisk har svaret ”nogenlunde” eller ”ret godt”.

En række af resultaterne fra undersøgelsen bliver analyseret og perspektiveret i et stort tema i bladets december-nummer. Blandt konklusionerne kan også nævnes følgende:
  • Den klart mest udbredte begrundelse, som menighedsrådene bruger for geografisk fleksibili-tet, er muligheden for besparelser på vikarkontoen.
  • Indførelse af geografisk fleksibilitet ser kun i relativt få tilfælde ud til at medføre forbedrin-ger i det faglige miljø blandt organisterne i området. Men der er eksempler på, at effekten kan være rigtig god i den retning.
  • Mange organister, som står foran at skulle have deres stilling ændret til at være geografisk fleksibel, modtager slet ikke den lovpligtige høringsskrivelse, hvor arbejdsgiveren informerer om de væsentlige ændringer i stillingen.
Andre af spørgeskemaundersøgelsens resultater vil først blive offentliggjort i den anden del af temaserien om geografisk fleksibilitet, som Organist.org bringer i februar 2017.
Filip

Læs første del af temaserien om geografisk fleksibilitet.

LÆS OGSÅ: Ved geografisk fleksibilitet skal arbejsmiljøansvar placeres entydigt (17.10.16)