Menighedsråd får bedre styr på APV

20-12-2016

Antallet af påbud fra Arbejdstilsynet omkring manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger har over flere år været nedadgående. Landets kontaktpersoner ser ud til at have fået en større viden om emnet.

”At tage arbejdsmiljøet alvorligt som arbejdsgiver er en win win. Man får gladere medarbejdere – og det giver pote i den anden ende,” forklarer arbejdsmiljøkonsulent og daglig leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning Hans Hjerrild i en artikel på menighedsraad.dk, hvor Landsforeningen af Menighedsråd sætter fokus på arbejdsmiljøet over for landets mange nyvalgte kontaktpersoner.

Og der er da også stadig en del steder, hvor det i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg viser sig, at det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde tilsyneladende ikke tages helt alvorligt.

”Det er synd og skam, at folkekirken får så mange påbud, især på manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger. (...) Man skal gennemføre en APV hvert tredje år, og den giver vigtig viden om både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Problemer kommer frem i lyset, man kan få en god dialog omkring arbejdsmiljøet,” siger Hans Hjerrild i artiklen.

Den gode nyhed er, at menighedsrådene ser ud til gradvist at få bedre styr på arbejdspladsvurderingerne, og at de ikke længere halter bagefter danske arbejdsgivere generelt.

FÆRRE PÅBUD
På hjemmesiden arbejdstilsynet.dk offentliggør Arbejdstilsynet løbende sin statistik for tilsynsarbejdet. Her kan man vælge branchegruppen ”Religiøse institutioner og begravelsesvæsen”, og derefter branchen ”Religiøse institutioner og foreninger”. Tallene herfra dækker langt overvejende over folkekirkelige arbejdspladser. I skrivende stund har Arbejdstilsynet i løbet af 2016 besøgt 367 arbejdspladser i denne branche, og de 44 af dem har i den forbindelse fået et påbud om at bringe deres APV i orden.

Manglende eller mangelfuld APV er dermed fortsat det mest udbredte enkeltstående problem, som Arbejdstilsynet reagerer på. Til sammenligning er der inden for hele det område, som drejer sig om det ergonomiske arbejdsmiljø, altså arbejdsstilling, træk, skub og løft m.v., givet 24 almindelige påbud og 8 såkaldte strakspåbud. Og inden for det psykiske arbejdsmiljø er der blot givet 4 påbud.

Men faktisk er der i løbet af de seneste år sket en markant positiv udvikling, når det gælder arbejdsgivernes opmærksomhed på det forebyggende papirarbejde, altså arbejdspladsvurderingerne. I 2013 blev der givet APV-påbud ved hele 28 procent af Arbejdstilsynets besøg, men på tre år er problemet tilsyneladende mere end halveret, idet det tilsvarende resultat for 2016 tegner til at ende på 12 procent.

BEDRE KENDSKAB TIL REGLER
Ifølge arbejdsmiljøkonsulent Hans Hjerrild kan de store forskelle i tallene næppe skyldes, at Arbejdstilsynet skulle have specielle indsatsområder i tilsynet fra år til år. Over for Organist.org glæder han sig derfor også over udviklingen.

”Der står på side ét i den normale tilsynspraksis, at man skal se APV’en. Så tallene burde være udtryk for, at der reelt er sket et fald i andelen af menighedsråd, der ikke laver APV. Min oplevelse er, at det har været – og stadig er – et problemområde for folkekirken, primært fordi man ikke kender reglerne. Men at det er blevet så meget bedre, tænker jeg, man kan tilskrive den øgede opmærksomhed, APV’erne har fået fra arbejdsmiljørådet og fra organisationerne – og jeg står selv og tordner det på den ene uddannelse efter den anden,” siger han.

I statistikken fra Arbejdstilsynet er tallene sammenlignelige fra 2012 og frem. Og kigger man på, hvordan den procentvise forekomst af APV-påbud i disse år har set ud for alle brancher generelt, ligger tallene stabilt på mellem 12 og 15 procent i de enkelte år, og for 2016 ligger den på 13 procent. På den baggrund kan folkekirken siges at være kommet ned på et normalt niveau hvad angår APV-påbud.

En mulig forklaring på, at problemerne i den kirkelige branche toppede i netop 2013, kan være, at dette netop var året derpå efter et menighedsrådsvalg, og at der derfor var mange nye kontaktpersoner, som efterhånden har fået større indsigt i arbejdsmiljøarbejdet. Hvis denne teori holder vand er der naturligvis risiko for, at vi vil se større problemer igen i 2017.
Filip


I årene 2012-2016 har Arbejdstilsynet hvert år gennemført mellem 354 og 520 sammenlignelige besøg i branchen ”Religiøse institutioner og foreninger”, som fortrinsvis består af sogne i folkekirken. Antallet af menighedsråd er 1.748, så der er tale om en ”solid” stikprøvekontrol, som naturligvis indebærer en vis statistisk usikkerhed. Graferne viser forholdet mellem antallet af APV-påbud (manglende/forældet eller mangelfuld APV) og antallet af besøg i henholdsvis folkekirkens branche og på danske arbejdspladser generelt.