Ministeriet tager uklarhed om varsling af geofleks op til behandling

17-01-2017

Kirkeministeriet beder stifterne genoverveje deres vejledning om opslag af kirkefunktionær-stillinger. En bestemt formulering skaber nemlig forvirring om varsling af geografisk fleksibilitet.

Organistforeningen har i flere tilfælde været ude for, at man ikke har ment, at en varsling af medarbejderen i forbindelse af omdannelse af en stilling til geografisk fleksibilitet var nødvendig. Varsling og skriftlig høring er ellers essentiel, da der er tale om en væsentlig stillingsændring, hvilket overenskomstparterne blev enige om, da aftalerne om geografisk fleksibilitet blev indgået i 2009.

En af de ting, som kan være med til at skabe uklarhed, fremgår af en skabelon for formuleringer i stillingsopslag, som stifterne bruger i deres vejledning af menighedsråd:

”Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder,” hedder det.

Denne formulering kan tilsyneladende forlede menighedsråd og provstikonsulenter til at tro, at der dermed er varslet.

BEHOV FOR MERE VEJLEDNING
Fagbladet Organist.org har derfor spurgt Kirkeministeriet om, hvorvidt formuleringen efter ministeriets opfattelse harmonerer med overenskomstparternes fælles forudsætning ved indgåelse af overenskomsten. Ministeriet vurderer ikke umiddelbart, at der i den henseende er tale om en konflikt, oplyser specialkonsulent Christa Hector Knudsen.

”Den anførte tekst (…) er en tekst, som kan vælges til, såfremt menighedsrådene allerede har indgået eller er i proces med at indgå samarbejdsaftaler. Netop derfor er det i de udarbejdede skabeloner særligt fremhævet, at menighedsrådet skal overveje, om man har nogle aftaler eller bør indgå aftaler med andre menighedsråd – ellers skal afsnittet slettes,” uddyber hun i en mail.

Hun fortæller samtidig, at stifterne over for ministeriet har oplyst, at de ikke rådgiver om, at den pågældende formulering kan erstatte et konkret varsel.

Christa Hector Knudsen fortæller desuden, at ministeriet nu vil henvende sig til den arbejdsgruppe under stifterne, som arbejder med stillingsopslag ”med henblik på, at arbejdsgruppen overvejer, om der til den anførte tekst skal knyttes yderligere vejledning”.
Filip


LÆS OGSÅ: