Rekordmange fik nyt løntillæg i 2016

14-03-2017

De overenskomstansatte organisters nye lønsystem er efterhånden kommet til virke nogenlunde efter hensigten. Det kan ses på medlemmernes bankkonti.

Statistikken for de årlige lokallønforhandlinger viser, at der som resultat af efterårets forhandlinger blev tilgodeset det hidtil største antal ansøgninger. Dette hænger naturligt nok sammen med, at der også er flere medlemmer end vanligt, som har søgt om lønforhøjelse denne gang. Ud af 68 ansøgninger kastede de 62 et positivt resultat af sig. Og det kan blive endnu bedre. Ud af de resterende fire er der tre, som i skrivende stund ikke er færdigbehandlet.

Organistformand Henriette Hoppe forklarer årets gode resultat med, at foreningen i 2016 valgte en mere proaktiv tilgang til de medlemmer, der endnu ikke efter overgangen til overenskomst i 2010 havde fået forhandlet løn.

”Vi ville forsøge at finde ud af, hvorfor der var en gruppe medlemmer, der ikke havde søgt om løntillæg. De fleste var glade for, at vi tog kontakt og hjalp med at få gang i ansøgningen. Og det har givet pote i form af kontakt til medlemmer, vi måske ikke ellers fik snakket med, og faktisk også i form af et løntillæg til langt hovedparten af dem,” fortæller hun.

ALDRIG HELT RETFÆRDIGT
Henriette Hoppe konstaterer samtidig, at siden der første gang blev indgået overenskomst i 2009, har der været en temmelig lang indkøringsperiode, hvor både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden har skullet vænne sig til en ny måde at tænke løn på.

”Nu er vi ved at nærme os det, der var hensigten med de individuelle lokallønsaftaler: at lønnen kunne tilpasses indsatsen og kompetencerne. Det kommer aldrig til at blive helt retfærdigt, for det enkelte sogns økonomiske formåen og menighedsrådets generelle evne til at bruge den lokale løndannelse som et positivt ledelsesværktøj spiller også ind,” tilføjer formanden.
Filip

LÆS OGSÅ: