Forsøg med centraliseret personaleledelse

14-03-2017

Kirkeministeriet har foreslået en forsøgsordning, som i folkekirken skal gøre det muligt at placere arbejdsgiveransvaret for en medarbejder kan flyttes til en anden folkekirkelig myndighed end det menighedsråd, der har ansat vedkommende.

Organistforeningens formand, Henriette Hoppe, mener, at ministeriets åbning over for, at menighedsråd kan igangsætte forsøgsordninger inden for personaleledelsen, blandt andet kan ses som et ønske om at få professionaliseret den daglige ledelse.

”Vi er vidne til mange fejl fra menighedsrådenes side omkring eksempelvis lønudbetalingen. En professionel ledelse vil kunne få skovlen under nogle af de fejl. Til gengæld kan de lokale muligheder for at bruge lønnen som at aktivt ledelsesværktøj risikere at blive svækket. Og hvis personalelederen misforstår reglerne, kommer den deraf følgende fejl til at ramme alle,” indvender hun.

I det svar, Organistforeningen har afgivet i høringen omkring lovforslaget, fokuserer den især på de problemstillinger, der ved flytning af arbejdsgiverfunktionen opstår i forhold til arbejdsmiljøloven.

”Organistforeningen anser det af afgørende betydning, at der i forbindelse med lovforslaget og i forbindelse med godkendelsen af forsøgsprojekterne tages eksplicit stilling til forsøgenes konsekvenser for arbejdsgiveransvaret i relation til arbejdsmiljøloven,” skriver Henriette Hoppe i sit svar.

Læs mere om sagen i Organist.org, marts 2017

 

SE OGSÅ: Forsøg med sogneledelse mødes med sund skepsis (14.08.17)