Fejl i regneark har medført fejl i organisters løn

14-03-2017

Organistforeningen finder mange fejl i medlemmernes løn. Nu har Kirkeministeriet tilmed opdaget en gammel regnefejl, som for nogle overenskomstansatte organister har medført forkert lønudbetaling gennem syv år.

Specialkonsulent i Kirkeministeriet Christa Hector Knudsen skrev den 21. december følgende i et brev til Organistforeningen og CO10:

”Kirkeministeriet er blevet bekendt med, at Organistforeningen i løbet af efteråret 2016 har rejst en række sager over for menighedsråd/stifter om forkert beregning af visse organisters overgang til Overenskomst for organister pr. 1. januar 2010.

Ministeriet har (…) kunnet konstatere, at der ved beregning af overgang fra tjenestemandslignede vilkår til overenskomstvilkår er forekommet en generel fejl, (…) en fejl i det regneark, som blev anvendt ved beregningen af overgang for organister.

Det er ministeriets foreløbige vurdering, at den pågældende fejl har givet anledning til, at visse organister har fået udbetalt et mindre beløb, end de var berettiget til, og at andre organister har fået udbetalt et større beløb, end de var berettiget til.

Ministeriet vil derfor nu tage initiativ til, at der sker genberegning og korrektion af de relevante sager, herunder beregning af et eventuelt efterbetalingsbeløb (inkl. pension og renter), jf. de almindelige forældelsesregler, og standsning af for meget udbetalt løn.”

Organistforeningen opfordrer medlemmerne til at tjekke deres lønseddel. Læs meget mere om det her.