En forbedret hjælp til personalepolitikken

20-03-2017

Landsforeningen af Menighedsråd har i samarbejde med Folkekirkens Samarbejdsudvalg opdateret det forslag til personalepolitik, som findes på hjemmesiden folkekirkenspersonale.dk og som kan anvendes til inspiration på de folkekirkelige arbejdspladser. Samtidig er dokumentet blevet forsynet med en skitse til personalehåndbog.

I personalepolitikken er der først og fremmest sket ændringer i værktøjsdelen, som nu er gjort så meget færdig, at der ikke er åbenlyse mangler. Der er nye afsnit om MUS, obligatorisk arbejdsmiljødrøftelse og ferie, og afsnittene om APV og ”forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane” er blevet udvidet.

Den tre sider korte personalehåndbog beskriver ”eksempler på procedurer og praksis, det kan være en god idé at skrive ned”, og samtidig gøres der opmærksom på, ”at det kan være helt andre forhold, der er vigtige at beskrive hos jer”. I udkastet handler det nærmere bestemt om alarmsystem, skærmbriller, fravær og sygdom, ferie, gaver, it og mobiltelefoner samt ytringsfrihed/tavshedspligt.

Dokumentet findes på folkekirkenspersonale.dk på siden her.
Filip