Har du tilladelse til ”børnearbejde” i koret?

08-04-2017

I en ny branchevejledning om organister og arbejdsmiljø gøres der blandt opmærksom på, at arbejdsmiljøloven kræver arbejdstilladelse til børn under 13 år – så før du giver koristerne ”lommepenge”, skal du muligvis omkring politiet.

Branchearbejdsmiljørådet Service-tjenesteydelser har i samarbejde med Folkekirkens Arbejdsmiljøråd udarbejdet en folder om organisters arbejdsmiljø. Folderen gør opmærksom på et specifikt forhold omkring børnekor, som måske mange steder er temmelig overset:

”Når I har et børnekor (børn under 13 år) [skal I] have tilladelse hos politiet til at børnene optræder. Der skal ansøges for hvert enkelt barn,” hedder det.

Herefter henvises der til en side på politi.dk (søg på ”børns arbejde”), hvor det fremgår, at det ganske vist ikke handler om, hvorvidt børnene optræder, men om de arbejder – altså specifikt om de får løn for deres medvirken ved højmesser og/eller koncerter. I så fald skal papirarbejdet altså være på plads. Og den blanket, man skal bruge, kan hentes fra den nævnte side om børns arbejde på politi.dk.

Landsforeningen af Menighedsråd har dog tidligere drøftet spørgsmålet med Arbejdstilsynet, som ved den lejlighed kunne oplyse, at der i spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om arbejde eller blot en fritidsbeskæftigelse, vil ske en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil der blandt andet blive lagt vægt på, om korbørnene synger sammen med (ældre) ansatte, og/eller om de har mødepligt. Det kan man læse nærmere om her.

Ud over afsnittet om børnekorsanger handler den nye organist-branchevejledning naturligvis mest om en række af de væsentligste ting at være opmærksom på, når man skal sikre et godt arbejdsmiljø for selve organisten.
Filip

Læs mere i Organist.org, april 2017. 

Find ”Branchevejledning: organisters arbejdsmiljø” fra Branchearbejdsmiljørådet Service-tjenesteydelser her.