Kompensation til tidligere tjenestemænd

11-04-2017

Pensionerede tjenestemandsansatte kirkefunktionærer var i begyndelsen af 2017 udsat for en forsinkelse i udbetalingen af deres pension. Noget tilsvarende gælder for dem, der får understøttelse udbetalt fra Fællesfonden.

Dette kompenseres der for i form af morarenter, som er blevet udbetalt eller vil blive det snarest muligt i forbindelse med en pensionsudbetaling.

”Første rentedag vil være den 28. februar 2017, og morarenten vil blive beregnet af bruttopensions-beløbet,” oplyser stiftskontorchefen i Fyens Stift i et brev til de faglige organisationer.