Bestyrelsen har konstitueret sig

21-06-2017

På bestyrelsesmødet den 19. juni konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter som følger.

ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE
Formand Henriette Hoppe HH
Næstformand Henrik Strøm HS
Kasserer Kenn Therkelsen KT
Jane Samuelsen JS
Ingrid Bartholin Gramstrup IBG
Carsten Engstrøm CE
Knud Damgaard Andersen KDA

INTERNE UDVALG
 • Redaktionsudvalg HH, HS, JP, FGE (korrektur HH, KT)
 • Tillidsrepræsentantudvalg HH, JS, CE, JP, IBH
 • Arbejdsgruppe for årsmødeoplæg IBG, CE, JS, HS, HH, IBH
 • Uddannelsesudvalg HH, HS, IBG, KDA, HZ, JP, ES
 • OK18-udvalg HH, HS, KDA, JP
EKSTERNE UDVALG
Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd:
 • Folkekirkens Samarbejdsudvalg HH, (HS)
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd JP, (HH)
 • Kirkeministeriets uddannelsesudvalg HH
 • Brancheudvalget for Folkekirken KDA, (HH)
 • Styregrupper for udvalg under brancheudvalget:
  • Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere HH, JP
  • Kirkefunktionærers arbejde i faglige teams HH
 • Kirkemusikalsk Kompetencecenter HS, (HH)
 • CO10’s Repræsentantskab HH, HS
 • Nordisk Kirkemusikråd HH
 • Nordisk Faglig Konference HH, JP
 • Formandsmøderne HH
 • KLF (Kirkemusikernes Landsforbund) HH, HS
 • FAF-12 (Forsikringsagenturforeningen) HH, (AT)
 • DOKS' Gramex-udvalg KT
 • Kontaktperson til ”Spil Dansk” JS

KIRKEMUSIKSKOLERNE
Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser:
 • Løgumkloster IBG
 • Vestervig HS
 • Sjælland HH


JP = sekretariatsleder John Poulsen
IBH = sekretær Inge Bech Hansen
FGE = redaktør Filip Graugaard Esmarch
HZ = Helle Zederkof
AT = Anders Thorup
ES = konsulent, FTF, Erik Schmidt

(Initialer i parentes angiver suppleanter)