Bliv bedre til musikalsk entrepreørskab i folkekirken

13-09-2017

Kirkemusikskolernes anden fagpakke løber af stablen i første halvår af 2018. Ønsker man en plads på uddannelsen, er det værd at notere sig, at fristen for at søge om kompetencefondsmidler ligger tidligt i år, og at man skal huske at få en MUS i stand inden, så menighedsrådet er med.

Med en række yderst kompetente undervisere i ærmet har Sjællands Kirkemusikskole nu offentliggjort det færdige program for den nye fagpakke, som drejer sig om samarbejde, ledelse og PR med fokus på kirkemusikalske aktiviteter. Her kan man som kursist vælge mellem at tage hele uddannelsen eller at følge et eller flere af de tre første moduler enkeltvis.

Tovholder er rektor Ole Brinth, som vil sørge for, at det i høj grad også kommer til at handle om musik, dels med en (kor)sang som indledning til mange af kursusdagene og dels med oplæg om, hvad kirkemusik egentlig er, og om kirkemusikalske interesser og samklangsflader.

Modul 1 handler om samarbejde og netværk indledes med kursusdage den 19.-20. januar 2018 og fortsætter over to dage i februar, naturligvis med en del hjemmearbejde. Foruden Ole Brinth selv er underviserne på dette modul biskop Peter Fischer-Møller, FUV-lektor Anita Engdahl og sociolog hos Landsforeningen af Menighedsråd Steen Marquard Rasmussen. Og på modulets sidste dag er der oplæg om kirke-skole-samarbejde ved Helle Krogh-Madsen fra Folkekirkens Skoletjeneste, hvorefter organist Christian Dehn Bang runder af med oplæg om samarbejdet på Vesterbro i København og med workshops om lokalt kirkemusikalsk teamsamarbejde.

LEDELSE OG PR
På Modul 2 i marts og april handler det om (projekt)ledelse og ledelse af frivillige. Her er de første to dage lagt i hænderne på selvstændig konsulent Henrik Heeris, og på de to sidste dage vil lektor Erling Andersen fra FUV konkretisere ledelsesbegreberne i forhold til den folkekirkelige virkelighed.

Modul 3 har overskriften ”Sådan spreder du nyheder om kor og koncerter. Kommunikation med presse og publikum”. Det finder sted over tre dage i maj med mellemliggende hjemmearbejde. Modulet varetages af Svend Løbner, som er journalist og præst samt leder af Kirkeligt Medieakademi, og det vil handle om både journalistik, mediestrategi, pressekontakt og fremstilling af annoncer og plakater på konkrete pc-programmer.

Endelig er der eksamensprojektet i Modul 4, som forudsætter tilfredsstillende deltagelse i de tre øvrige moduler. Det tilrettelægges individuelt og kan gennemføres med tæt tilknytning til kursisternes individuelle arbejdsliv.

’Projektet skal føre frem til en offentlig tilgængelig gudstjeneste, koncert, menighedsaften el.lign., hvor en formidling af projektets formål, forløb og indhold indgår enten i skriftlig eller mundtlig form. Forløbet beskrives og begrundes i en rapport. Rapporten danner grundlag for en mundtlig/praktisk prøve med bedømmelse efter 7-trins-skalaen,” fremgår det af fagpakkebrochuren.

HUSK MUS’EN
For at få adgang til uddannelsen eller dens enkeltmoduler skal man være uddannet PO, KMOK eller tilsvarende, men derefter skal man også have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Prisen er relativt lav, da fagpakken er en del af pilotprojektet ”Praksisrettet kirkemusikalsk kompetenceudvikling i folkekirken”. For alle fire moduler koster det 9.000 kr. inkl. bespisning, og ét modul koster 3.000 kr.

Derudover vil der være gode muligheder for at få tilskud på op til 7.000 kr. via midler fra Kompetencefonden, hvis man søger om dette inden mandag den 16. oktober kl. 22. Til denne ansøgning er det obligatorisk at vedlægge en udviklingsplan, som man udarbejder sammen med sin arbejdsgiver i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Ansøgningsfrist til fagpakkeuddannelsen er den 15. december.

Se kursusbrochure
Se moduloversigt 
Tilmeldingsblanket vil være at finde på oversigtssiden for fagpakkerne: www.kirkemusikskole.dk/efteruddannelse