Beregn selv din tjenestemandspension

19-09-2017

Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af blandt andet tjenestemandspension, har over for landets fagforeninger præciseret reglerne på nogle felter, hvor der har hersket en vis forvirring. Hvis en tjenestemand vælger at gå på pension mellem pensionsudbetalingsalderen og folkepensionsalderen, er der risiko for at tage fejl af, hvordan pensionen skal beregnes, da der skal tages højde for særlige fradrag og tillæg. Derfor har fagforeninger i nogle tilfælde vejledt forkert.

Den gode nyhed er, at man selv kan beregne sin tjenestemandspension via portalen tjenestemandspension.dk. Her kan man under ”Generel pensionsberegning” indtaste sine oplysninger og se den korrekte størrelse af pensionen på en hvilken som helst pensioneringsdato. Og ud over alderspensionen kan man blandt også beregne børnepension og ægtefællepension.

Hvis man logger ind med NEM-ID, kan man under portalens øvrige menupunkter blandt andet finde en oversigt over hele sit ansættelsesforløb som tjenestemand, og man kan foretage en simuleret beregning af sin pension, eksempelvis ved en ændret beskæftigelsesgrad.

Gå til portalen tjenestemandspension.dk