Deltag i valget af din tillidsrepræsentant

19-10-2017

Alle medlemmer af Organistforeningen er inviteret med til et af de gratis TR-valgarrangementer i stifterne. Find arrangementet i dit stift nedenfor.

LÆS OGSÅ: Tordenskjolds soldater søger rekrutter (Organist.org, nov. 2017)

Ribe Stift
Aalborg Stift
Viborg Stift
Aarhus Stift
Fyens Stift
Københavns og Helsingør Stifter
Haderslev Stift
Roskilde og Lolland-Falster StifterRIBE STIFT
Mandag d. 13. november kl. 14.00
Sognegården, Vestergade 15, 6670 Holsted

I forbindelse med valghandlingen er der kollegialt samvær. Deltagerne opfordres til at medbringe orgel- eller kornoder, der kunne inspirere andre. Der bliver serveret en kop kaffe/te m.m.

Stiftet er for tiden uden tillidsrepræsentant, men Mette Bredthauer, Askov kirke, har erklæret sig villig til at tage en tørn i den kommende periode.

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen deltager som foreningens repræsentant. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål om emner af fælles interesse.

Man kan bare møde op, men af hensyn til traktementet vil tilmelding være meget velkommen, pr. SMS til Kristian Larsen, 51 36 24 65, eller e-mail: kslarsenorg@hotmail.com

Vel mødt!

AALBORG STIFT
Torsdag d. 16. november kl. 10.30
Romdrup-Klarup Sognegård, Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Program med cirkatider.
10.30 ”Organisten som iværksætter”, oplæg ved Anette Kjær, organist ved Aarestup-Haverslev kirker. Efterfølgende debat og evt. udveksling af flere ideer.
11.00 Besøg fra sekretariatet: Sekretariatsleder John Poulsen svarer på spørgsmål fra medlemmerne!
Her er lejligheden til at få opklaret alle de fagforeningsrelevante spørgsmål, som I måtte gå
og tumle med!
11.55 Valg
12.00 Der serveres en let frokost
12.30 Udveksling af noder for orgel, voksenkor og børnekor – gerne med en mundtlig introduktion
af noderne

Man må meget gerne deltage i mødet, selv om man ikke selv opstiller, for mødet er en vigtig lejlighed til at få fortalt tillidsrepræsentanterne, hvad der foregår ude i sognene. Jo mere foreningen kender til forholdene derude, jo bedre kan vi målrette ressourcerne til de mest relevante problemer.

Jens Erik Rasmussen og Jette Plougheld modtager genvalg, mens Susanne Mørk-Jensen ikke genopstiller.

Tilmelding til Susanne på sumo@km.dk eller 4096 9354 senest mandag d. 6. november.

VIBORG STIFT
Mandag den 6. november kl. 10.00
Baunekirken, Østerbyvej 10, 7400 Tjørring

Tilmelding til organist@baunekirken.dk senest den 1. november 2017. Man må meget gerne deltage i mødet, selvom man ikke selv opstiller.

Jane Samuelsen modtager genvalg og vil meget gerne på mødet høre, hvad der sker rundt omkring i sognene.

10.00 Velkomst og kaffe/the brød
10.15 Udveksling af noder for orgel, voksenkor og børnekor – gerne med en mundtlig introduktion.
11.00 Jane fortæller om sit TR-arbejde og svarer på spørgsmål fra sognene
DOKS-organist fortæller om sit arbejde som TR
12.00 frokost
13.00 slut

AARHUS STIFT
Onsdag den 22. november kl. 19,30
Vejlby kirke, Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro

I forbindelse med valghandlingen er der kollegialt samvær, og der bliver serveret en kop kaffe/te m.m. Man må rigtig gerne deltage, selvom man ikke selv stiller op. Hele tillidsmandsordningen bygger på kollegial støtte, så bare af den grund er der grund til at møde op til en snak om organistjobbet.

Christian Holdensen og Ingrid Bartholin Gramstrup modtager genvalg, men Jan Ole Christiansen modtager ikke genvalg, da han er overgået til DOKS.

Kirkeministeriets klokkekonsulent og PO-organist Per Rasmus Møller viser kirkens mange instrumenter frem, og kirken er ganske velforsynet med musikinstrumenter. Udover kirkens hovedorgel med 16 stemmer har kirken også et lille velklingende historisk orgel bygget 1862 af Jens Gregersen med 1 manual og 4 stemmer. Den oprindelige manuelt betjente vindforsyning i form af en dobbelt kassebælg er bevaret, så der er mulighed for at forsøge sig både ved tangenterne og som bælgetræder.

I tårnet findes landets eneste koncertklokkespil i en landsbykirke. Der er 27 klokker og stokklaviatur at boltre sig på. Og skulle nogle af deltagerne have lyst til at spille lidt cembalomusik, er der også mulighed for det. Kirken har nemlig et 2-manualers Bengaard-cembalo fra 1960-erne.

Man kan bare møde op, men af hensyn til traktementet vil tilmelding være meget velkommen, evt. via SMS til Christian Holdensen, 22913693, eller Ingrid Bartholin Gramstrup, 25153312, hvor eventuelt samkørsel også kan aftales.

FYENS STIFT
Mandag den 20. november kl.10.30
Konfirmandstuen, Herrested Præstegård, Odensevej 59, Herrested, 5853 Ørbæk


Lene Dam, organist i Herrested, Hellerup og Søllinge, opstiller, så for første gang i årevis har vi en lokal kandidat! Vi håber, at rigtig mange af jer vil møde op for at byde Lene velkommen.

Medbring gerne en orgel- og/eller kornode, som kunne inspirere andre. Der bliver naturligvis også lejlighed til at udveksle erfaringer med kollegerne.

Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen deltager som repræsentant for Organistforeningen.

Der bliver budt på kaffe/te med lidt ”tilbehør”, og af hensyn til det vil tilmelding være meget velkommen; pr. mail til: lenekor2@gmail.com, eller SMS til 20 32 02 36, senest lørdag den 18. november.

KØBENHAVN OG HELSINGØR STIFTER
Mandag den 6. november kl. 10.00
Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 København S

10.00 Velkomst. Herefter vil vi dele repertoire for orgel og kor og udveksle noder for orgel, voksen- og børnekor. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål og få råd fra tillidsrepræsentanterne samt at dele erfaringer, hvis nogen ønsker det.
12.00 Frokost, Organistforeningen betaler

Inger Marie Riis, Kenn Therkelsen og Bo Andersen modtager alle genvalg. Kenn kommer ikke til dette møde.

Tilmelding til imr@solvangkirke.dk eller på mobil 23 40 81 71 senest den 1. november 2017.

HADERSLEV STIFT

Mandag d. 20. november kl. 10.30
Hedensted Kirkecenter, Kirkegade 15, 8722 Hedensted

Vært er erfagruppen for organister i Hedensted Provsti og tillidsrepræsentanterne Pia Jeanette Nielsen og Henriette Hoppe.

10.30 Faglig orientering ved Henriette Hoppe med mulighed for at stille spørgsmål og drøfte problemer af fælles interesse. Gennemgang af ofte stillede spørgsmål om rammetid, rullende fridage m.m.
12.15 Kort valghandling. Begge TR genopstiller. Forslag til en tredje tillidsrepræsentant modtages gerne.
12.30 Organistforeningen er vært ved en let frokostanretning.
13.00 Minikoncert i Hedensted Kirke ved Pia Jeanette Nielsen, studerende på diplomuddannelsen i Aarhus. Derefter uddannelsesorientering: Fremtidens kirkemusiker, specialist eller generalist? Og hvordan løfter jeg mit personlige faglige niveau?

Tilmelding af hensyn til traktementet til Pia Jeanette Nielsen på mail organist@ulkeboelkirke.dk eller tlf. 20 82 43 13 (privat) / 21 46 86 46 (arbejde).

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER
Mandag den 20. november kl. 10.30
Sct. Peders Kirke og Sognegård, Sct. Peders Kirkeplads 5, 4700 Næstved

Tillidsmandsdagen afholdes i samarbejde med DOKS. Vi starter med en lille orgelkoncert ved Christian Larsen efterfulgt af fremvisning og mulighed for spørgsmål.

Kl. 13 serveres der frokost, hvor der vil være mulighed for udveksling af faglige erfaringer.

Carsten Engstrøm modtager genvalg, ligesom nye kandidater er særdeles velkomne.

Tilmelding til Carsten Engstrøm på organist@karlslundekirke.dk eller på mobil 40 43 25 62 senest den 16. november 2017.