Balle menighedsråd har fået en bod for at bryde overenskomsten

02-07-2010

Balle menighedsråd har i forbindelse med ansættelsen af en ny organist aftalt et kvalifikationstilllæg med organisten. FPO har allerede ved opslaget af organiststillingen meddelt menighedsrådet, at aftaler om tillæg efter overenskomsten kun kan indgås med FPO. Efter ansættelsen meddelte FPO ved flere lejligheder, at det aftalte tillæg var ulovligt og at FPO var den korrekte aftalepart. Menighedsrådet svarede tilbage, at de ikke fandt behov for at indgå aftale med FPO.

Den 29. juni blev der efter hovedaftalens § 8 afholdt fællesmøde mellem CO10 og FPO og personalestyrelsen om brud på organistoverenskomsten.
Medlem af Silkeborg provstiudvalg cand.jur. Jørgen Kallesen, som har rådgivet menighedsrådet, deltog på vegne af Balle menighedsråd.
Personalestyrelsen fremførte, at de var enige i det påståede overesnkomstbrud og at der var tale om en grov tilsidesættelse af forhandlingspligten efter overenskomsten.

Der var enighed om, at Balle menighedsråd senest den 5. august skal betale kr. 22.500 i bod.

Balle menighedsråd tilpligtes derudover at indlede forhandlinger med FPO om tillæg til organisten.
jp