Kom til årsmøde på Koldinghus

18-12-2017

Den 28. maj afholder Organistforeningen sit årlige møde, i 2018 altså blot over en enkelt dag. Foruden selve generalforsamlingen er der et vigtigt emne på dagsordenen: uddannelse.

Organistforeningens bestyrelse har i disse år et særligt fokus på uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse, for organister. I samarbejde med kirkemusikskolerne er foreningen stærkt involveret i det aktuelle og nyskabende projekt med såkaldte fagpakker. Dette pilotprojekt kan vise sig at blive et vigtigt led på vejen til forbedrede videreuddannelsesmuligheder for PO-/KMOK-uddannede organister.

Bestyrelsen har derfor valgt at lade årsmødet i 2018 handle om Organistforeningens uddannelsespolitik med indlæg fra relevante fagpersoner og nogle af de studerende, som nu har gennemført og/eller går på en af de udbudte fagpakker.

Vi kan fortælle mere detaljeret om dette senere, men opfordrer medlemmerne til allerede nu at reservere dagen. Eller i det mindste eftermiddagen, hvor dagens vigtigste programpunkt, generalforsamlingen vil finde sted.

Det hele kommer til at foregå i unikke rammer på det mere end 700 år gamle Koldinghus i Kolding. Tidsrammen er ifølge den foreløbige plan 09.30-21.00, og i løbet af dagen vil der være rundvisning og naturligvis tid til socialt samvær med gode kollegaer.

Koldinghus har en fortid som både middelalderborg og kongeligt barokslot. Siden en brand i 1808 lå det i mange år delvist hen som spøgelsesruin. Den sidste del af restaureringsarbejdet fandt først sted i årene 1972-94 under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner, som på nænsom vis benyttede sig af det såkaldte additionsprincip. 

Læs mere om Koldinghus her