OK-forhandlingerne er i gang men har det svært

08-02-2018

I slutningen af januar kunne man omsider optage forhandlingerne om den overenskomst, som helst skal være på plads inden 1. april 2018. Baggrunden for dette var, at der den 21. januar blev optaget reelle forhandlinger mellem underviserorganisationerne og Kommunernes Landsforening. På Kirkeministeriets område havde kirkefunktionærernes forhandlingsorganisationer på det tidspunkt aflyst to planlagte forhandlingsmøder, fordi der i de offentligt ansattes forhandlingsorganisationer i efteråret var givet håndslag på at stå sammen med lærerne.

”Der tegner sig intet mindre end en historisk test af viljen til at udvise solidaritet blandt de forskellige grupper i den offentlige sektor overfor andre grupper af offentligt ansatte. (…) Lønmodtagersiden har (…) officielt meddelt, at der ikke er noget at snakke om, før arbejdsgiverne stopper med at bøllebanke lærere og undervisere,” skrev FOA-formand Dennis Kristensen i en kronik på raeson.dk den 1. december.

RISIKO FOR KONFLIKT
At der nu er forhandlinger i gang, betyder dog langtfra, at risikoen for en storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked er afblæst. For det første er det stadig uvist, om det vil lykkes at få en arbejdstidsaftale for lærerne som erstatning for regeringsindgrebet i 2013. For det andet ser selve de centrale overenskomstforhandlinger vanskelige ud med uenigheder om både de offentligt ansattes lønudvikling generelt og om den betalte frokostpause, som mange har haft, uden at der er skrevet noget ned om den nogen steder.

”Normalt så tager det et par døgn, når man rammer slutfasen, som vi gør nu. Men det tror jeg ikke, vi kan lykkedes med denne her gang,” siger formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation, CFU, Flemming Vinther til Ritzau den 8. januar og uddyber:

”Vi er ikke der, hvor vi normalt er på dette her tidspunkt. Det må tage, den tid, det tager. Det er 180.000 menneskers overenskomst, vi taler om, og det smitter af på endnu fleres overenskomster.”

Som følge af den forhøjede risiko for konflikt arbejder Organistforeningens bestyrelse og sekretariat fortsat på at få klarhed over, hvad der skal ske i tilfælde af en konflikt, som også vil kunne involvere folkekirkens ansatte.
Filip

LÆS OGSÅ: Skal vi i konflikt? (Formand Henriette Hoppe orienterer i Organist.org, februar 2018)