Konflikt er foreløbigt udsat

31-03-2018

Truslen om strejke og lockout blandt overenskomstansatte på det offentlige arbejdsmarked, herun-der folkekirken, er endnu ikke afblæst. Men forligsmand Mette Christensen har benyttet sin mulig-hed for at udskyde både strejken og lockouten med to uger plus fire dage. Dermed er der lagt op til, at en strejke kan begynde den 22. april, og en lockout kan begynde den 28. april.

Et andet scenarium er dog, at forligsmanden inden for de to uger kan erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, hvorefter både strejke og lockout kan iværksættes på femtedagen.

Den kortfattede pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen kan ses her