Overenskomstforliget godkendt og vedtaget

04-06-2018

Mandag d. 4. juni 2018 godkendte Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) det samlede overenskomstforlig på det statslige område. Også Organistforeningen havde sagt "ja" og godkendt det samlede overenskomstresultat. Godkendelsen af overenskomstforliget sikrer endegyldigt freden på det offentlige arbejdsmarked indtil overenskomsternes udløb d. 31. marts 2021. 

Læs CFUs pressemeddelelse her