De lokale lønmidler fra overenskomsten er på plads

07-06-2018

Moderniseringsstyrelsen har nu godkendt den aftale, som Organistforeningen og CO10 har indgået med Kirkeministeriet, hvad angår udmøntning af organisationspuljen på 0,23 procent. Denne organisationspulje er en del af den samlede økonomiske ramme i overenskomstresultatet, som man kan læse om i juni-nummeret af Organist.org

Af aftalen mellem parterne følger, at basisløntrin 2 for PO/KMOK-organister hæves pr. 1. oktober 2018 med 838 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. marts 2012), således at basisløntrin 2 herefter årligt udgør 289.183 kr. (grundbeløb pr. 1. marts 2012).

Endvidere er det aftalt, at rådighedstillægget for tjenestemænd hæves pr. 1. oktober 2018 med 700 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. marts 2012), således at rådighedstillægget herefter årligt udgør 19.400 kr (grundbeløb pr. 1. marts 2012).

Læs mere om overenskomstresultatet i juni-nummeret af Organist.org.