Flertal: Menighedsråd har ingen indflydelse på gudstjenestens musik

26-09-2018

Hvor stor indflydelse på gudstjenestemusikken har menighedsrådet egentlig? Og hvad med præsterne og organisterne? Disse og mange andre spørgsmål har organist og FUV-medarbejder Peter Weincke undersøgt med assistance fra religionssociolog Lene Kofoed som en udløber af FUV-projektet ”Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case”.

Svarene på spørgsmål omkring blandt andet indflydelse på gudstjenestemusikken er indhentet fra både organister, præster og menighedsrådsformænd i knap 100 sogne. Og her ser det ud til, at kun et fåtal af menighedsrådene selv mener at have noget særligt at skulle have sagt, når det kommer til musikken.

Blot 7 procent af menighedsrådene har ifølge den samlede mængde af respondenter enten stor eller meget stor indflydelse på gudstjenestemusikken. Derimod gælder det for 46 procent af præsterne og 88 procent af organisterne, at de har stor eller meget stor indflydelse. De enkelte grupper har dog tilsyneladende ganske forskellige virkelighedsopfattelser. Eksempelvis mener dobbelt så mange menighedsrådsformænd som organister, at præsten har stor indflydelse på gudstjenestens musik.

Et andet iøjnefaldende resultat er, at mere end halvdelen af respondenterne (menighedsrådsformænd, præster og organister) vurderer, at menighedsrådene reelt ingen indflydelse har på gudstjenestens musik.

Læs en analyse af disse og mange andre resultater i fagbladet Organist.org, september 2018

Desuden kan man læse om det overordnede projekt og hente rapporten samt artiklen ”Status over folkekirkens musikliv” på siden her.