Landsforeningen: vælg ikke præsten som kontaktperson

01-10-2018

Bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdede i foråret en mere klar politik for, hvem der bør fungere som personaleleder i et sogn, hvor man ønsker ”at understøtte de bedste rammer for menighedsrådets samvirke og ledelse samt at sikre den bedste brug af ressourcer”. Dette er i september blevet offentliggjort på menighedsraad.dk.

”Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådet vælger et valgt medlem af menighedsrådet som kontaktperson,” hedder det i et dokument fra bestyrelsen.

”Præsten får nemt mange kasketter på (…) og selvom det lokalt kan være det rigtige og fungere, så hører vi også om steder, hvor det giver problemer,” forklarer Landsforeningens næstformand formand for Personaleudvalget Inge Kjær Andersen i en artikel på menighedsraad.dk.

I modsætning til sin forgænger på posten som formand for Personaleudvalget, som hun overtog sidste år, er hun selv lægmand.

Det officielle dokument fra Landsforeningens bestyrelse oplister seks ting, man som menighedsråd bør overveje, hvis man tænker på at udpege en præst som kontaktperson og dermed daglig leder. Blandt andet at ”præsten er præst, også for de medarbejdere, der tilhører menigheden”.

Se Landsforeningens nyhed, hvorfra man i boksen kan hente dokumentet med den nye politik: ”Anbefaling: Vælg en læg som kontaktperson”