Arbejdsgruppe skal kigge på rådgivning af menighedsråd

01-11-2018

Med afsæt i en analyse af stifternes økonomi, organisering og opgaveløsning, som blev offentliggjort tidligere i år, har Kirkeministeriet nedsat en bredt sammensat ”rollefordelingsarbejdsgruppe”, som skal påbegynde sit arbejde i december. Arbejdsgruppen har til opgave at evaluere opgavefordelingen, når det kommer til rådgivning af menighedsråd, samt at fremlægge modeller for en eventuel revideret rolle- og opgavefordeling.

Organistforeningens blad har tidligere beskrevet, hvordan stifterne har rådgivet ganske forskelligt omkring honorarer og særligt muligheden for kørepenge til organistvikarer. En overordnet konklusion i den nævnte rapport er da også, at der i høj grad er rum for forbedring af samarbejdet mellem stifterne.

Men ud over stifterne er der ganske mange instanser, som på forskellig vis rådgiver menighedsråd, bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd, eksterne stiftskonsulenter, provstiansatte personalekonsulenter, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning og Kirkeministeriet i form af blandt andet nyhedsbrevet fra ”Folkekirkens Personale”. Og den nye arbejdsgruppe skal altså se på, om noget på området kan gøres på en smartere måde.
Filip
LÆS OGSÅ: