Støtte til organister fra udlandet

28-01-2019

De senere år har ganske mange organister med udenlandsk baggrund, ikke mindst fra Rusland og andre østeuropæiske lande, fundet vej til ansættelse i Den Danske Folkekirke. De nye medarbejdere kan naturligvis have udfordringer med både sprog, kultur og salmekendskab. Nu har Kompetencesekretariatet bevilliget midler til afholdelse af et særligt kursus, som skal ruste organisterne til arbejdet.

Projektet er initieret af en nu tidligere provst i Herning, og det bliver derfor udbudt af Herning Søndre og Nordre Provsti i samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole og med opbakning fra Organistforeningen og Dansk Kirkemusiker Forening. Invitationen til kurset med titlen ”Uddannelse i Folkekirkens gudstjeneste og kirkehandlinger” gælder alle inden for målgruppen i Viborg Stift.

Det er lektor Jørgen Kjærgaard fra Vestervig Kirkemusikskole, som står for undervisningen, som finder sted i kirker i Herning og foregår på dansk – med mulighed for spørgsmål/samtale på engelsk eller tysk. Kurset finder sted over fire dage i maj og juni. Herefter følges der op med tre obligatoriske mentorbesøg i deltagernes egen kirke i løbet af efteråret 2019 og forår 2020.

Tilmeldingsfristen er den 8. maj, og man kan finde folderen med nærmere oplysninger om kurset på herningprovstierne.dk
Filip