Kompetencefonden åbner til september

29-06-2019

Fra starten af september bliver der omsider åbnet for at søge støtte til efteruddannelse og andre aktiviteter fra de kompetencemidlerne, som blev afsat i forbindelse med overenskomsten i 2018.

Chefkonsulent Bent Fløyel fra Kompetencesekretariatet kunne fortælle godt nyt, da han onsdag den 22. maj på Organistforeningens stævne fortalte om kompetenceudvikling for organister. Fonden, som man snart kan få kompetencemidler fra, kommer til at have løbende ansøgningsfrist.

”Til september kan man søge penge fra Den Statslige Kompetencefond. Den er en sammenlægning af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden, hvor man tidligere én gang om året kunne ansøge om midler til et kursus eller en anden form for kompetenceudvikling,” opsummerede han.

Pengene er fordelt i puljer, som administreres af hver sin centralorganisation. I Organistforeningens centralorganisation, CO10, er der nedsat et politisk udvalg, som skal træffe beslutning om, hvad der skal bruges midler til. Rammevilkårene er også stort set på plads nu.

”Der er udviklet et it-system, som starter op i begyndelsen af september. Herefter kan folkekirkens ansatte søge om midler. Og som en god nyskabelse kan man søge løbende, tidligst ni måneder før et kompetenceforløb og helt op til én dag før.”

EN POSITIVLISTE
Det politiske udvalg, som løbende behandler ansøgningerne, kommer til at have en såkaldt positivliste over uddannelser, der gives støtte til.

”For de uddannelser, som står på listen, bliver sagsbehandlingen meget hurtig. Søger man om støtte til noget, der ikke er på listen, går ansøgningen videre til parterne, altså CO10 og Moderniseringsstyrelsen, som så tager stilling.”

Organistforeningen samarbejder i øjeblikket med Dansk Kirkemusiker Forening om at få nogle af kirkemusikskolernes uddannelser på positivlisten (der vil blive orienteret nærmere om dette, red.).

”Midlerne bliver fordelt i tremåneders-perioder, for at kassen ikke skal blive tømt for hurtigt. Når der i en periode ikke er flere penge, kan man ikke få noget, men man kan vælge, at man i stedet vil have sin ansøgning behandlet i den efterfølgende periode. Det er altså en god idé at være i god tid,” sagde Bent Fløyel.


Udbydere af efteruddannelse
Relevante steder at finde efteruddannelsesmuligheder er blandt andet disse: Hvis du savner et kursus om noget bestemt, kan kirkemusikskolerne undertiden lave kurser ”on de-mand”. Kontakt gerne Organistforeningens repræsentant i bestyrelsen for kirkemusikskolen i dit område.

Desuden er der på AMU Fyn en række billige kurser for kirkefunktionærer – ikke noget specifikt for organisterne, men bl.a. it-kurserne kan være relevante for nogle. Se amu-fyn.dk


Den Statslige Kompetencefond
  • I OK18 har Moderniseringsstyrelsen og CFU/Akademikerne afsat 172 mio. kr. til Den Statslige Kompetencefond
  • Støtte kan løbende søges til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling, herunder uddannelses- og kursusgebyr, materialer samt transport og ophold, men ikke løn- og vikarudgifter. Der kan søges op til 25.000 kr. pr. kalenderår pr. ansøger
  • Støtten skal være supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen, og der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid og/eller økonomiske midler)
  • Både medarbejder og leder skal udfylde oplysninger og godkende ansøgningen via det digitale ansøgningsskema. Tilskud udbetales til arbejdspladsen, når kompetenceudviklingen er gennemført, og lederen har bekræftet det anvendte beløb
  • Ansøgningsskema og info findes via denstatsligekompetencefond.dk

SE OGSÅ