Nordisk Kirkemusik Symposium 2020: programmet tager form

02-10-2019

Den 10.-13. september 2020 er der Nordisk Kirkemusik Symposium i Helsingfors. For deltagerne venter der en totaloplevelse med en bred vifte af omkring 60 arrangementer kombineret med unikke chancer for international horisontudvidelse.

Fra Danmark medvirker Morten Ladehoff som orgelsolist i den danske nationalkoncert samt Roskilde Domkirkes Pigekor under ledelse af Christa Brix Hauser, som medvirker både i koncerten og i den afsluttende festgudstjeneste. Desuden bidrager Merete Kuhlmann som komponist af afslutningsgudstjenestens Exitus-sats.

I oktober-nummeret af fagbladet Organist.org fortæller formand Ingrid Bartholin Gramstrup mere om, hvad der venter. Derefter følger en større artikel af Hans Chr. Magaard, som fortæller den interessante historie om det nordiske samarbejde omkring symposierne. Han var i årene 1994-2004 selv dansk koordinator for Nordisk Kirkemusik Symposium.

”Det er glædeligt at konstatere, at de nordiske kirkemusikmøder efter 85 år fortsat har bevågenhed, og at danske kirkemusikere i så stort antal tilmelder sig arrangementerne på denne fællesnordiske møde- og inspirationsplatform. Må det også være tilfældet i 2020!” slutter Hans Chrs. Magaard.

Der forventes åbnet for tilmelding til symposiet i midten af februar måned 2020.

Gå til programhjemmesiden for Nordisk Kirkemusik Symposium 2020

Følg også med på symposiets svensk- og finsksprogede Facebook-side 

Læs meget mere om Nordisk Kirkemusik Symposium i oktober-nummeret af Organist.org