Corona-tider: Du må ikke spille til bisættelse, hvis du hoster lidt eller er forkølet

16-03-2020

Kirkeministeriet har lavet en side med spørgsmål om svar om, hvordan folkekirkens arbejdsgivere skal forholde sig i den aktuelle periode med hjemsendelse af landets offentligt ansatte.  Hvis der til enkelte kirkelige handlinger er brug for de ansattes medvirken, er det blandt andet vigtigt, at de er helt raske.

Et spørgsmål, som er aktuelt for mange organister, lyder sådan: ”Skal menighedsrådet stille kirkebetjening til rådighed for de kirkelige handlinger, som fortsat afvikles?”

Svaret på dette spørgsmål indledes sådan: ”Ja. Alle folkekirkens gudstjenester er aflyst, men kirkelige handlinger som begravelser, dåb og vielser vil fortsat kunne gennemføres. Hvis det er muligt, bør der dog findes en senere dato for dåb og vielse. Det er som hidtil præsten, der afgør, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold.”

KUN DET STRENGT NØDVENDIGE
Et andet spørgsmål lyder: "Kan folkekirkens arbejdsgivere bede ansatte om at udføre alle deres sædvanlige opgaver i den nuværende situation?"

Herefter forklarer ministeriet, hvorfor dette spørgsmål må besvares med et nej, og tilføjer desuden:

”Folkekirkens arbejdsgivere kan ligesom andre offentlige arbejdsgivere bede de ansatte møde på den sædvanlige arbejdsplads og udføre opgaver, som ikke kan udføres hjemmefra, og som vurderes strengt nødvendige. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om du skal møde på arbejde eller arbejde hjemme.”

STØRRE FAGLIG FLEKSIBILITET
I sin vejledning skriver ministeriet blandt andet også, at den særlige situation kan kræve, at man som ansat i folkekirken kan blive bedt om at løse andre opgaver, end man er ansat til.

Men generelt kan man ikke blive kaldt på arbejde, hvis man hoster eller har let forkølelse, og man skal også blive hjemme, hvis man tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte eller deler husstand med en, der gør.

Samtidig gælder det, at man ikke må møde på arbejde, hvis man ikke er blevet indkaldt – også selvom man måske gerne ville øve sig på orglet i kirken.

”Ansatte skal, om muligt, arbejde hjemmefra og må kun møde på arbejdspladsen, hvis dette sker i forbindelse med udførelse af opgaver, som er vurderet som strengt nødvendige. Det gælder også, selv om du varetager en funktion, hvor du ikke mener, at du udsætter andre for smitterisiko,” hedder det.

Se hele artiklen på folkekirkenspersonale.dk