Opdateret vejledning fra Kirkeministeriet om løn for vikarer

11-05-2020

Er du vikar ved en eller flere kirker, har du måske været usikker på, om du – som så mange andre – vil opleve en lønnedgang under coronakrisen. Kirkeministeriet har indtil sidste uge ikke kunnet give besked om, hvordan folkekirkens timelønnede var stillet, men for en uges tid siden fik ministeriet et svar fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvorefter ministeriets ”corona-FAQ” blev opdateret med følgende:

”Timelønnede, der har en fast kontrakt med arbejdspladsen, skal behandles som hidtil. Aflønning skal ske på baggrund af den planlagte/forventede arbejdstid. Det kan være på baggrund af den udmeldte arbejdsplan eller den aftalte ugenorm, som et gennemsnit af årsnormen/stillingskvoten, eller hvis en sådan ikke er aftalt, som gennemsnit af de seneste 4 ugers ansættelse inden hjemsendelse,” hedder det i Kirkeministeriets vejledning.

Det samme gælder for tidsbegrænset ansatte i et fast ansættelsesforhold. Men hvis man har en løsere tilknytning til arbejdspladsen, skal der ske en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på, om der er tale om en ”fast påregnelig indtægt” for den pågældende vikar.

Se hele FAQ’en på folkekirkenspersonale.dk