Gudstjenester On Demand – husk dine rettigheder

02-07-2020

Organistforeningen og DOKS lancerer i fællesskab en skabelon for aftaler omkring organistens rettigheder i forbindelse med videreformidling af optagelser af gudstjenester og kirkelige handlinger. Skabelonen tager højde for, at man ikke behøver afgive sine rettigheder for tid og evighed og til visning et hvilket som helst sted.

Af Louis Torp, sekretariatsleder

I dette mærkværdige forår med coronakrise, hjemsendelse, sektordialog, forsamlingsforbud og meget mere og andet har sekretariat modtaget en del henvendelser omkring streaming af gudstjenester, og hvordan man som organist forholder sig til spørgsmålet om organistens rettigheder herunder de ophavsretlige forhold. Der har været henvendelser om både live-streaming, hvor tjenesten transmitteres direkte på en platform på nettet, og der har været henvendelser om tjenester ”on demand”, som optages og lægges på kirkens hjemmeside eller Facebook, så menigheden og andre interesserede på et senere tidspunkt kan tilgå andagten.

Derfor er det en god ide at repetere dine (organistens) rettigheder: Man har som organist ophavsret til den musik man fremfører, også i forbindelse med gudstjenester, uanset at det sker i et ansættelsesforhold. Med dette følger, at menighedsrådet skal indgå en frivillig aftale med organisten, når vedkommendes musikalske frembringelse skal bruges til andet end det normale, hvilket et tilfældet, når tjenester og dermed orgelmusikken skal streames online eller transmitteres i radio eller tv. Det betyder også, at organisten har ret til at blive nævnt, for eksempel i rulletekster.

Stifterne har udarbejdet en skabelon til disse aftaler om ophavsret – det såkaldte bilag 7 – som bl.a. kan findes på Københavns Stifts hjemmeside. Stifternes vejledning om streaming blev offentliggjort kort efter nedlukningen af Danmark. Formentlig som en konsekvens af, man på daværende tidspunkt var afskåret fra at afholde gudstjenester, hvor menigheden kunne deltage fysisk i kirkerne.

Det er Organistforeningens opfattelse, at der består visse udfordringer med Stifternes skabelon til aftale om ophavsret (bilag 7). Det er meget vidtrækkende, at organisten afgiver sine rettigheder til tid og evighed, og på alle nutidige og fremtidige platforme, når det vedrører en andagt, som menighedsrådet i en kortere periode vil dele med sin menighed. Med andre ord: der savnes proportionalitet mellem mål og middel.

Derfor har DOKS og Organistforeningen i fællesskab udarbejdet et alternativt forslag til aftale om ophavsret. I den nye skabelon lægges der op til, at parterne indgår en mere specifik aftale om, hvad optagelsen skal bruges til, og i hvilken periode, den konkrete optagelse kan være tilgængelig. Derudover skal der blandt andet tages stilling til, hvorvidt organisten skal modtage et særskilt honorar for sin medvirken, hvilket er en mulighed, fordi opgaven ligger uden for normalt organistarbejde.

Der er vigtigt, at der indgås aftaler om rettigheder, da disse er en anerkendelse af dine ophavsretlige rettigheder og en anerkendelse af, hvad menighedsrådet kan og ikke kan forpligte dig til som organist. Hvis der opstår lokale tvivlstilfælde, er du som altid meget velkommen til at kontakte Organistforeningens sekretariat for råd og vejledning.

Hent den nye aftaleskabelon her.

SE OGSÅ: Stifternes vejledning vedrørende transmission fra kirkerne