Overvej dette ved genstart af kirkens kor

18-08-2020

Organistforeningen har i samarbejde med andre relevante aktører udarbejdet en tjekliste til brug ved genoptagelse af korarbejdet i folkekirken.

I disse uger arbejde man i mange på at finde ud af, hvordan korarbejdet kan genoptages under hensyntagen til de særlige corona-retningslinjer.

Som en håndsrækning til de lokale overvejelser om en genåbning af folkekirkens korvirksomhed har en række interessenter med blandt andre biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd og kirkemusikernes foreninger i fællesskab udarbejdet en ”Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed”, som blev offentliggjort i maj.

Dokumentet har ikke status af officiel vejledning, men det indeholder en række forslag til overvejelser, man bør gøre sig i kirkerne. Som sådan fungerer det som et supplement til Kirkeministeriets Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre
Trossamfund.

Se Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed

Se Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund

SE OGSÅ: