Se bestyrelsens konstituering

26-08-2020

Efter Organistforeningens generalforsamling, som fandt sted mandag den 24. august 2020 i Middelfart, har bestyrelsen sagt farvel til Kenn Therkelsen og Jette Plougheld. I stedet er Karin Bitsch Antonsen og Teresemarie Lisiux trådt ind. Se nedenfor, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig.


Den nye bestyrelse fra venstre: Karin Bitsch Antonsen, Knud Damgaard Andersen, Ingrid Bartholin Gramstrup, Henriette Hoppe, Jørgen Kleon Jeppesen og  Teresemarie Lisiux (bestyrelsesmedlem Henrik Strøm er fraværende på billedet)

Tirsdag holdt den nye bestyrelse sit første møde, hvor de nye medlemmer blev orienteret om bestyrelsens mange opgaver. Efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig og fordelt udvalgsposter.

Der blev som noget nyt oprettet et jubilæumsudvalg, som skal planlægge fejringen af Organistforeningens 50-års jubilæum i 2022. Desuden skal DOKS og Organistforeningen i fællesskab i gang med at planlægge et Nordisk Kirkemusiksymposium, som finder sted i Danmark i 2024.

Konstitueringen og fordelingen af poster ser ud som følger.

ORGANISTFORENINGENS BESTYRELSE
• Formand: Ingrid Bartholin Gramstrup, IBG
• Næstformand: Knud Damgaard Andersen, KDA
• Kasserer: Karin Bitsch Antonsen, KBA
• Henriette Hoppe, HH
• Henrik Strøm, HS
• Jørgen Kleon Jeppesen, JKJ
• Teresemarie Lisiux, TL

INTERNE UDVALG
• Redaktionsudvalg: IBG, HH, TL, LWT, FGE (korrektur KBA, HH)
• Tillidsrepræsentantudvalg: KBA, JeP, LWT
• Stævneudvalg: KDA, JKJ, TL
• Uddannelsesudvalg: KDA, IBG, HH, HS, TL
• OK21-udvalg: IBG, HH, LWT
• Jubilæumsudvalg 2022: IBG, HH, JKJ, LWT, FGE

EKSTERNE UDVALG
Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd:
• Folkekirkens Samarbejdsudvalg: IBG, (KDA)
• Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: LWT, (HH)
• Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg: HH
• Brancheudvalget for Folkekirken: KDA, (IBG)
• Styregruppe under brancheudvalget: Folkekirkens efteruddannelse for kirkemusikere: IBG
• Kirkemusikalsk Kompetencecenter: KDA, (HS)
• CO10’s Repræsentantskab: IBG, (KDA)
• CFU Fællesudvalg: HH
• Nordisk Kirkemusikråd: IBG
• Symposium 2024: IBG, KDA, LWT
• Nordisk Faglig Konference: IBG, LWT
• Formandsmøder Kirkefunktionærgruppen: IBG
• KLF (Kirkemusikernes Landsforbund): IBG, KDA
• DOKS' Gramex-udvalg: TL
• Kontaktperson til ”Spil Dansk” og ”Alsang”: JKJ (TL)

KIRKEMUSIKSKOLERNE
Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser:
• Løgumkloster: IBG
• Vestervig: HS
• Sjælland HH

LWT = sekretariatsleder Louis Torp
FGE = redaktør og kommunikationsmedarbejder Filip Graugaard Esmarch
JeP = organist og tillidsrepræsentant Jette Plougheld

PRÆSENTATION AF DE NYE
I september-nummeret af Organist.org præsenterer de to nye bestyrelsesmedlemmer sig selv. Se det her.