Aflysning af julens gudstjenester anbefales

23-12-2020

Her til aften d. 23. december er det annonceret, at biskopper, provster, præster og menighedsråd anbefaler aflysning af alle julegudstjenester og gudstjenester i øvrigt frem til d. 3. januar 2020. Pressemeddelelsen kan finde her. Kirkeministeriet har tidligere i dag annonceret, at det anbefales, at der ikke synges til julegudstjenesterne, og at disse højst må have en varighed på 30 minutter. Det kan du læse her. De nye retningslinjer (af d. 23 december) kan finde her. Organistforeningen opfordrer derfor til at følge dagspressen og orientere sig hos sin arbejdsgiver snarest muligt. 

Kirkemusikernes faglige organisationer har d. 18. december afgivet udtalelse om julegudstjenester i kirken. Udtalelsen kan findes under nyheder i højre spalte eller vi linket her.

På hjemmesiden folkekirkens personale kan du løbende følge og finde de gældende retningslinjer hvad angår restriktioner i folkekirken. Det er ligeledes her regeltilpasninger m.v. på folkekirkens område annonceres. Læs dem her.